Varusteluvaihtoehdot

Ei varustelua

Konetoimitus ei sisällä säädintä, sähkökeskusta, automaatiokomponentteja (lämpötila-antureita, paine-erolähettimiä, yms.) eikä näiden kaapelointia. Koneessa ei ole esiasennettua sähkökeskuskoteloa.

Sähkökeskus

Kone on varustettu sähkökeskuksella, joka sisältää koneen sähkölaitteiden vaatimat sähkönsyöttökomponentit kuten johdonsuojat ja moottorinsuojakytkimet. Puhaltimet ja muut konetoimituksessa koneeseen asennetut sähkölaitteet on kaapeloitu ja kytketty tehtaalla koneen sähkökeskukselle.

Konetoimitus ei sisällä ilmanvaihtokoneen säädintä, automaatiokomponentteja eikä näiden kaapelointia ja kytkentää.

Sähkökeskus RAU-komponenteilla

Varustelu sisältää sähkökeskuskoneen varustelun. Lisäksi koneeseen asennetaan RAU-urakoitsijan toimittamat automaatiokomponentit, jotka kaapeloidaan ja kytketään koneen sähkökeskuksen riviliittimille. Varusteluun ei sisälly ohjelmointia.

Sähkö- ja säätölaitekeskus

Sähkö- ja säätölaitekeskuksella varustettu kone sisältää ilmanvaihtokoneeseen asennettavat automaatiokomponentit kaapeloituna ja kytkettynä, sähkökeskuksen ja valmiiksi ohjelmoidun säätimen. Koneen automatiikan toiminta on tehtaalla testattu.