Seinäjoen Ideapark

Seinäjoki

Seinäjoelle puolentoista vuoden aikana 2018-2019 rakentunut Ideapark Seinäjoki oli vaativa projekti. 65 miljoonan urakkasopimuksellaan se on ollut yksi koko Lehto-konsernin historian suurimmista rakennushankkeista. Rakentamisen aikataulu oli tiukka, puolitoista vuotta, ja siksi suunnittelua ja toteutusta tehtiin osin päällekkäin. ETS NORD on ollut iso tekijä Ideapark Seinäjoen ilmanvaihdon ratkaisuissa, ja toimitti myös lähes kaikki kauppakeskuksen ammattikeittiöhuuvat.

Ideaparkin ilmanvaihdon tarve määräytyy käyttöasteen mukaan. Ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutusta pyritään suurissa liiketiloissa optimoimaan hyödyntämällä kiertoilmaa liikkeiden ollessa suljettuna. Näin saadaan talteen myös kylmälaitteiden lauhdelämpöenergia. Kotimaisia Recair ilmanvaihtokoneita Ideapark Seinäjoessa on tarpeen mukaan montaa kokoa: pienen omakotitalon kokoisista 4×10 metrisistä palakoneista pienempiin kompaktikoneisiin. Talotekniikan osalta on huomioitu kauppakeskuksen elinkaarilaskelmien vaikutus, ja laitteiden käyttökulut on optimoitu. Häiriöttömän toiminnan takaamiseksi laitemitoituksessa on pyritty ratkaisuihin, joilla tulevat huoltotarpeet ovat vähäisiä ja hyvin ennakoitavissa.

Hyvän sisäilmanlaadun varmistaminen tilassa, jossa on tavallisten liiketilojen ohella noin 25 erilaista kahvilaa ja ravintolaa, vaatii taitoa ja siksi ETS NORD olikin mukana myös mitoittamassa Ideaparkin huuvia. Kahvilan asettamat vaatimukset huuvalle ovat hyvin erilaiset kuin vieressä sijaitsevan kiinalaisen ravintolan – ja molempien tiloihin täytyy pystyä takaamaan hyvä sisäilma. On itsestään selvää, että ilmanvaihdon täytyy toimia hyvin. ETS NORDin huuvien suunnittelussa on huomioitu myös loppukäyttäjät, ravintola- ja kahvilatyöntekijät.

 

Kohteen tuotteet: