Varusteluvaihtoehdot

Recair

Ei varustelua
Konetoimitus ei sisällä säädintä, sähkökeskusta, automaatiokomponentteja (lämpötila-antureita, paine-erolähettimiä, yms.) eikä näiden kaapelointia. Koneessa ei ole esiasennettua sähkökeskuskoteloa.

Sähkökeskus
Kone on varustettu sähkökeskuksella, joka sisältää koneen sähkölaitteiden vaatimat sähkönsyöttökomponentit kuten johdonsuojat ja moottorinsuojakytkimet. Puhaltimet ja muut konetoimituksessa koneeseen asennetut sähkölaitteet on kaapeloitu ja kytketty tehtaalla koneen sähkökeskukselle.
Konetoimitus ei sisällä ilmanvaihtokoneen säädintä, automaatiokomponentteja eikä näiden kaapelointia ja kytkentää.

Sähkökeskus RAU-komponenteilla
Varustelu sisältää sähkökeskuskoneen varustelun. Lisäksi koneeseen asennetaan RAU-urakoitsijan toimittamat automaatiokomponentit, jotka kaapeloidaan ja kytketään koneen sähkökeskuksen riviliittimille. Varusteluun ei sisälly ohjelmointia.

Sähkö- ja säätölaitekeskus
Sähkö- ja säätölaitekeskuksella varustettu kone sisältää ilmanvaihtokoneeseen asennettavat automaatiokomponentit kaapeloituna ja kytkettynä, sähkökeskuksen ja valmiiksi ohjelmoidun säätimen. Koneen automatiikan toiminta on tehtaalla testattu.

Ouman Ouflex
Ouflex on vapaasti ohjelmoitava säätölaite. Säädin on laajennettavissa I/O-moduulien avulla. Laitteen käyttöpääte voidaan siirtää (max) 25m etäisyydelle koneesta.

Tiedonsiirtoliitännät:

Vakiona

  • Modbus RTU (master)
  • Modbus TCP/IP (slave)

Lisävarusteena

  • GSM-modeemi (GSMMOD6)

Saatavilla oleva lisäpalvelu

  • Ounet

Siemens Climatix
Climatix soveltuu ilman lohkosulatustoimintoa olevien ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen ja säätöön. Säätimen parametrointi tehdään käyttöpäätteellä (tai tietokoneella). Kaikki säätimen asetukset voidaan helposti tallentaa SD-muistikortille, josta ne ovat tarvittaessa siirrettävissä takaisin säätimelle. Säädin on laajennettavissa I/O-moduulien avulla. Laitteen käyttöpääte voidaan siirtää väylän kautta kauas ilmanvaihtokoneesta.

Tiedonsiirtoliitännät:

Vakiona

  • Modbus RTU (valittavissa master tai slave)

Lisävarusteena

  • Modbus TCP/IP
  • Bacnet
  • LON
  • WEB

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Jarkko Salo

Tuoteryhmäpäällikkö

Recair Palakoneet

Tommi Liikola

Tuoteryhmäpäällikkö

Recair Compact R300