Laatu- ja ympäristöpolitiikka 

Tavoitteenamme on asiakkaiden ja kaikkien muiden osapuolten tyytyväisyys. Se saavutetaan, kun yhteistyö ja tietojenvaihto on tehokasta, jokainen työntekijä vastaa omista työtuloksistaan, laatuun ja ympäristöön liittyvää tuloksellista toimintaa parannetaan jatkuvasti johdon esimerkin mukaisesti.

Työntekijöille ja tavarantoimittajille tiedotetaan yrityksen ympäristöä säästävistä periaatteista. Seuraamme yrityksen toiminnan aiheuttamia olennaisia ympäristövaikutuksia jatkuvasti, käytämme resursseja säästävästi, vältetämme saastuttamista ja noudatamme kaikkea asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

Ympäristönsuojelu on meille tärkeää: säästämme ympäristöä ja luonnonvaroja ja levitämme ympäristöystävällistä ajattelua jokapäiväisessä toiminnassamme.

ISO 9001 Sertifikaatti (ENG)
ISO 14001 Sertifikaatti (ENG)