Autopaikoitustilojen ilmanvaihto ja savunhallinta

10.05.2023

Suuntapainepuhallinjärjestelmä on energiatehokas ratkaisu autopaikoitustilojen ilmanvaihtoon ja savunhallintaan. Suuntapainepuhaltimilla voidaan hallita autopaikoitustilan ilmanvaihtoa tarpeen mukaan käynnistämällä tietyn alueen puhaltimet pitoisuuksien noustessa. Suuntapainepuhaltimilla saadaan ilma jaettua tilaan tasaisesti, eikä kanavistoja tarvita. Energiaa säästyy, kun puhaltimet käyvät vain tarpeen mukaan.

Suuntapainepuhallinjärjestelmän ensisijainen etu piilee siinä, että samoja puhaltimia voidaan käyttää sekä tilan ilmanvaihtoon että savunpoistoon, eikä raskaita kanavointeja tarvita lainkaan. Tilasta tulee myös avarampi ja vapaata korkeutta saadaan yleensä enemmän kuin kanavoidussa järjestelmässä. Matalin suuntapainepuhallinmallimme on korkeudeltaan vain 320mm. Mitä suurempi tila on kyseessä, on suuntapainepuhallinjärjestelmä yleensä parempi ratkaisu kanavoituun järjestelmään verrattuna.

Palotilanteessa suuntapainepuhaltimilla voidaan hallita savun leviämistä autopaikoitustilassa käynnistämällä ennalta määritetyn savulohkon puhaltimet, jolloin savu ei pääse leviämään lohkosta toiseen. Tällöin tilasta on turvallista poistua ja pelastuslaitoksen on turvallista operoida.

NORDfan-tuoteryhmässä on laaja valikoima ilmanvaihto- ja savunpoistokäyttöön sekä yhteen että kahteen suuntaan puhaltavia suuntapainepuhaltimia. Meiltä saat tarvittaessa myös koko järjestelmän ohjauskeskuksineen, antureineen ja CFD -simulointeineen sekä apua järjestelmän suunnitteluun.

Suuntapainepuhallinjärjestelmän edut verrattuna kanavoituun järjestelmään:

  • Tilansäästö ja avarampi tila: ei raskaita ja monimutkaisia kanavointeja.
  • Nopea ja edullinen asennus: suuntapainepuhallin on nopeampi asentaa verrattuna savunhallintakanavaan.
  • Optimoitu ja energiatehokas ilmanvaihto: puhaltimet käyvät tarpeen mukaan siellä missä niitä tarvitaan ja paikalliset pitoisuudet saadaan laimennettua tehokkaasti.
  • Ei kuolleita alueita siellä missä ilma ei liiku: puhaltimet sijoitetaan optimaalisesti siten, että ilma liikkuu koko hallissa.
  • Tehokas savunhallinta: savu rajataan määrättyihin lohkoihin ja poistetaan sieltä tehokkasti.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Jarkko Lahti

Myyntipäällikkö & tuoteryhmäpäällikkö

NORDfan & oviverhot

Jussi Kangaskoski (vanhempainvapaalla)

Sovellusasiantuntija

NORDfan & oviverhot