Laatu ja ympäristö

 

Kestävän elin- ja luontoympäristön, yhteiskunnan ja liiketoimintaympäristön mahdollistaminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Se tuo yrityksille kilpailuetua ja auttaa rakentamaan parempaa tulevaisuutta meille kaikille.

ETS NORDille tämä tarkoittaa tinkimätöntä vastuullisuutta niin ympäristön, sosiaalisen vaikutuksen kuin hallinnon osa-alueilla.

Tavoitteet ja raportointi

Noudatamme maailmanlaajuisia SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals) ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

Kehitämme aktiivisesti yhä ympäristöystävällisempiä sisäilmaston kokonaisratkaisuja. Otamme kehitystyössämme tarkasti huomioon kestävyyden periaatteet niin materiaalivalinnoissa, pakkaamisessa kuin uudelleenkäytössäkin vähentääksemme tuotteiden ja tuotantoprosessien hiilijalanjälkeä.

Johtamisjärjestelmä ja arjen käytännöt

ETS NORDin johtamisjärjestelmä perustuu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin sekä kestävyyden periaatteisiin.

Sitoudumme jatkuvasti parantamaan johtamisjärjestelmiämme. Lakisääteisen raportoinnin ja sääntelyvaatimusten tarkan noudattamisen lisäksi pyrimme mahdollisimman proaktiivisesti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja edistämään jatkuvan parantamisen kulttuuria kaikilla organisaation tasoilla.

Arvomme ja toimintamme periaatteet on kuvattu tarkemmin Yleisessä toimintaohjeessa.

EPD-ympäristöselosteet

EPD-ympäristöseloste on standardoitu kolmannen osapuolen vahvistama dokumentti, joka sisältää tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta.

Edistääksemme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä ja ohjataksemme tuotekehityksemme valintoja yhä vastuullisempaan suuntaan olemme laskeneet noin 75 % oman tuotantomme CO2-jalanjäljistä ja laatineet EPD-ympäristöselosteet seuraaville tuotteille:

Sertifikaatit:

ETS NORDin laatujohtaminen noudattaa ISO9001-sertifikaatin periaatteita.

ISO9001 – Laadunhallinnan sertifikaatti

ETS NORDin huuvien elintarviketurvallisuus on todennettu HACCP International-sertifikaatilla.

Sertifionnin myöntää HACCP International.

ETS NORDin Recair-ilmankäsittelykoneille myönnettiin joulukuussa 2019 kotimaisesta alkuperästä kertova Avainlippu-merkki.

Sertifionnin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Jäsenyydet ja tunnustukset:

SuLVI yhteistoimintajäsen

Talteka jäsen

Luotettava kumppani

Luotettava Kumppani