ETS NORD laajeni Lähi-Itään

07.09.2022

Kahden vuoden esivalmistelujen jälkeen ETS NORD Oy on avannut ammattikeittiöiden ilmanvaihdon asennuspalveluja tarjoavan tytäryrityksen ETS NORD Ventilation Manufacturing LLC:n Dubaissa. Merkittävässä roolissa uudelle markkina-aluevaltaukselle oli ETS NORDin osallistuminen EXPO 2020 maailmannäyttelyyn, ja valtavan suosion saaneen Viron paviljogin ”Taste Estonia” -ravintolan mukanaan tuoma kiinnostus yrityksen keittiöilmanvaihdon ratkaisuihin.

ETS NORD keittiöilmanvaihdon tuotteet laivataan aSAP-moduleina Tallinnan ja Vantaan tehtailta Suezin kanavan läpi ja sieltä edelleen Dubaissa sijaitsevalle varastolle, jossa kokoonpano tapahtuu. Kokoonpanossa huomioidaan kulloisenkin kohteen erityistarpeet, ja siitä vastaa paikan päällä kouluttamamme henkilökunta.

ETS NORD pystyy näin tarjoamaan korkealaatuisille keittiöilmanvaihdon ratkaisuilleen joustavia suunnittelupalveluja yhdistettynä erittäin nopeaan toimituksen. Samalla ETS NORD saa selkeän kilpailuedun vastaavia tuotteita Malesiassa ja Euroopassa valmistaviin yrityksiin nähden.

Merkittäväksi kilpailueduksi Lähi-Idän markkinoilla on osoittautunut ETS NORDin NORDcanopy-tuoteryhmän keittiöhuuville myönnetty HACCP International – sertifikaatti. HACCP International – voidaan myöntää laitevalmistajille, joiden sertifioituja tuotteita käytetään elintarviketeollisuudessa. Laserhitsattujen NORDcanopy-huuvien aktiivisilta pinnoiltaan täysin sileä rakenne vastaa hyvin ammattikeittiöiden erittäin vaativiin hygieenisyystavoitteisiin. Sertifiointi onkin avannut ETS NORDille ovia merkittäviin hankkeisiin uudella markkina-alueella.

ETS NORD Ventilation Manufacturing LLC on jo tehnyt toimituksia viiteen eri ravintolaan ja tusinan verran muita kohteita Dubaissa on parhaillaan käynnissä. Laitetoimituksista on sovittu myös Arabiemiraattien pääkaupungin Abu Dhabin lisäksi naapurimaihin Omaniin ja Saudi-Arabiaan.

Tyytyväinen paikallinen asiakas, Rokfort Kitchens – nimisen yrityksen omistaja Rabih Omran ilmaisi tyytyväisyytensä ETS NORDin tiimiä kohtaan:

– ETS NORDin modulaarinen aSAP-ratkaisu on todella korkealaatuinen innovaatio. Ratkaisun avulla voitimme Accor Hotel-ketjun luottamuksen, koska pystyimme toteuttamaan Dubai Pullman hotellin ravintolakeittiöön tarvittavat muutokset vain viikkoa ennen laitteiden asennusten määräpäivää. ETS NORD kokosi uudelleen uudessa suunnitelmassa tarvittavat moduulit ja toimitti uudet laitteet paikan päälle ilman ylimääräisiä kustannuksia, Omran kuvailee.

KPGM:n tuoreen markkina-analyysin mukaan ilmanvaihdon ratkaisujen markkinat Lähi-Idän ravintola– ja elintarviketeollisuudessa kasvavat merkittävästi, vuositasolla arviolta 7,5%. ETS NORD Ventilation Manufacturing LLC:n kuluvan vuoden tavoitteena onkin yltää 5 milj. AED:n myyntiin (n. 1 300 00 euroa). Seuraavan kolmivuotiskauden aikana tavoitteena on 100 prosentin myynnin kasvu vuosittain.

HACCP:lla tarkoitetaan (Hazard Analysis and Critical Control Points) järjestelmää, jonka avulla ennakoivasti tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan elintarviketurvallisuuden kannalta merkittäviä vaaroja. HACCP- järjestelmällä varmistetaankin pääasiassa elintarvikkeiden tuotanto- ja valmistusprosessin turvallisuus. Sertifionnin myöntää HACCP International.