ETS NORDin kattava valikoima IV-laitteita ja -järjestelmiä huolehtii GTK Mintecin uusien tilojen ilmanvaihdosta

29.05.2024

Kun Geologian tutkimuskeskus GTK:n koetehdas ja laboratorio GTK Mintecin uusien toimisto- ja laboratoriotilojen rakentaminen alkoi syksyllä 2022, osattiin ilmanvaihtourakoinnin saralla odottaa mielenkiintoista, mutta myös haastavaa projektia. Laadukkaan ilmanvaihdon toteuttaminen edellytti edistyksellisten järjestelmien ja kohdepoistolaitteistojen tyyppisiä erikoisratkaisuja, mikä tilojen vaihtelevan käytön kanssa nosti urakan vaikeuskerrointa selvästi yli tavanomaisen.

”Laboratoriotilojen kaltaisissa herkissä ympäristöissä on erityisen tärkeä pitää olosuhteet ja ilmamäärät kunnossa kaikissa tilanteissa”, toteaa ilmanvaihtourakoinnista vastanneen Karelian Talotekniikka Oy:n IV-työnjohtaja Joni Kultanen. ”Tähän kykenevien kanavistojen ja järjestelmien suunnittelu ja asennustyö kuluttaa huomattavasti tavanomaista enemmän aikaa ja resursseja, ja se oli osattava ottaa huomioon jo tarjousvaiheessa.”

Mitä vaativampi projekti, sitä olennaisempaa urakoitsijan työn kannalta on se, että hän voi luottaa tilaamiinsa laitteisiin niin laadun, luotettavuuden kuin toimitusvarmuudenkin osalta. Joni Kultasella oli hyviä kokemuksia niin Recairin laitteista kuin ETS NORDista. Sen myötä oli luonteva ryhtyä yhteistyöhön myös GTK Mintecin Outokummun kohteessa.

Yhteistyö alkoi jo laskelmien tekovaiheessa, kun ETS NORD ja Karelian Talotekniikka yhdessä pohtivat, miten tarkoituksenmukainen ilmanvaihdon kokonaisratkaisu voitaisiin toteuttaa. Urakan käynnistyttyä ETS NORD toimitti kohteeseen tarvittavat laitteet ja järjestelmät: IV-koneet, palopellit, äänenvaimentimet, kanavat ja niiden osat, lumisuojat, huuvat ja säätöpellit.

”Tuttujen laitteiden kanssa ei tarvitse miettiä, toimivatko ne halutusti”, Joni Kultanen painottaa.

Vaativassa projektissa tilanteet tuppaavat elämään. Valppautta ja reagointikykyä tarvitaankin kaikilta osapuolilta, jotta sovituissa aikatauluissa pysytään lopputuloksen laadun kärsimättä tippaakaan. Joni Kultanen kiitteleekin ETS NORDin Pasi Leskisen ja Janne Jelekäisen mutkatonta kommunikointitapaa, jossa yhteyttä otetaan aktiivisesti ja tieto kulkee nopeasti. Kaikki pystyvät reagoimaan muutoksiin nopeasti ja työ etenee parhaimmillaan jopa ilman viivästyksiä.

Yhden luukun periaate auttaa urakoitsijaa keskittymään olennaiseen

Urakoitsijan työstä tulee huomattavasti sujuvampaa, kun tilauksia ei tarvitse tehdä monesta paikasta. ETS NORDin laaja laitevalikoima kaikkine tarvittavine osineen ja järjestelmineen auttaa myös Joni Kultasta keskittymään omassa työssään kaikkein tärkeimpiin asioihin. Projekti etenee ilman turhia odotteluja, kun voi luottaa siihen, että tavarat saapuvat työmaalle kuranttina ja ajallaan.

”ETS NORD on osoittautunut myös aikataulujen suhteen luotettavaksi kumppaniksi.”

Eikä hyvä yhteistyö siihen lopu, kun viimeinen laitetoimitus on purettu. Suunnitelmat saattavat muuttua, asennusohjeista voi löytyä tulkinnanvaraa, jopa laitteen sovittaminen sille varattuun tilaan osoittautuu joskus odotettua ongelmallisemmaksi.

Silloin hyvä vuoropuhelu ja avoin keskustelu siitä, miten asia ratkaistaan parhain päin, nousee suorastaan arvaamattomaan arvoon. Janne Jelekäinen ja Pasi Leskinen kävivät vielä GTK Mintecin loppumetreillä tiivistä ja rakentavaa vuoropuhelua niin kohteen suunnittelijoiden kuin Karelian Talotekniikan kanssa, reagoiden nopeasti myös asennusaikana muuttuneisiin tilanteisiin ja huolehtien esimerkiksi laitteistojen CE-merkintöjen ja painekokeiden dokumentaation viemisestä maaliin asti.

Kattava valikoima laadukkaita laitteita, sujuva yhteistyö urakoitsijan ja suunnittelijoiden kesken sekä loppuun asti ulottuva tekninen tuki tekivät omalta osaltaan GTK Mintecin ilmanvaihdon asennusurakasta onnistuneen. Urakka luovutettiin alkuvuodesta 2024, aikataulun mukaisesti.

Joni Kultanen oli tyytyväinen ETS NORDin tuotteisiin ja toimintatapaan.

”Kummasti helpottaa omaa tekemistä, kun saa yhdestä paikasta mahdollisimman paljon tavaraa ja yhteistyö toimii matalalla kynnyksellä.”