Keittiön ilmanvaihto - näkymätön mutta aistittavissa oleva tunnelmatekijä

05.03.2020

Ruokailu on kokonaisvaltainen kokemus, johon osallistuvat kaikki viisi aistia.  Vuorovaikutus ravintolan ja asiakkaan välillä ei kuitenkaan jää pelkästään kokemukseen ruoasta, vaan ympäristö ja sen ihmiset ovat tärkeä osa tunnelmaa. Myös näkymätön tekijä – raikas sisäilma – on sekä suoraan että välillisesti osa miellyttävää ravintolakokemusta.

Keittiön puhdas ilma

 • moninkertaistaa työn tehokkuuden
 • varmistaa, että lämpötila on ihanteellinen työskentelylle
 • vähentää työntekijöiden terveyshaittoja ja sairauslomapäiviä
 • on tärkeä osa stressinhallintaa
 • vähentää päänsärkyä, hengityselinoireita sekä silmä-ärsytyksiä
 • vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen.

Ravintolavieras ei välttämättä havaitse ilman laadun ongelmia, mutta välillisesti hän toki aistii myös ravintolaympäristöä ja henkilökunnan tunnetiloja. Huonosti suunniteltu ilmanvaihto voikin olla ratkaiseva tekijä, joka määrittää palaako asiakas koskaan. Huono ilmanvaihto ilmenee yleensä suurena määränä hiilidioksidia ja ilman epäpuhtauksia, jotka tulevat keittiöstä ja väsyneestä henkilökunnasta.

Myös hyvä hygienia edellyttää kontrolloitua sisäilmaa. Ravintolan sisälämpötilaa, ilmankosteutta ja ilman vaihtumista on kyettävä säätelemään. Vain pieni prosentti mikro-organismeista on silmällä havaittavia, ja keittiön kuuma ja kostea ilma on niille ihanteellinen kasvualusta.

Kun epäpuhtaudet saadaan heti poistettua keittiön työpisteistä, se:

 • parantaa keittiön hygieniaa
 • vaikuttaa keittiön tehokkuuteen
 • vähentää lian muodostumista
 • pitää ravintolasalin sisäilman miellyttävänä ja puhtaana
 • vähentää sisäilman lämpötilan liiallista nousua
 • estää kosteuden muodostumista
 • pidentää keittiön työvälineiden ja ravintolan sisustuksen elinikää
 • vähentää raaka-aineiden altistumista mikrobeille.

Ilmanvaihdon järjestelmiä on syytä huoltaa säännöllisesti. Erityisesti huuvien poistoilman puhdistus on tärkeää keittiöilmastoinnin toimivuudelle. Keittiöhuuvan rasvasuodattimien mekaaninen puhdistus estää suurimman osan ”rasvan kärystä” pääsemästä poistokanavaan. Rasvasuodattimien jälkeen otsonipuhdistuksen kemiallinen prosessi hajottaa lopun rasvasta vedeksi ja hiilidioksiidiksi samalla kun poistoilman hajupartikkelit hajoitetaan tehokkaasti.

Puhdas ilmanvaihtojärjestelmä:

 • vähentää rasvahiukkaset tehokkaasti
 • edistää paloturvallisuutta
 • mahdollistaa energiansäästön lämmön talteenoton avulla
 • vähentää kanaviston ja komponenttien huoltotarvetta
 • pidentää ilmanvaihtojärjestelmän ikää
 • mahdollistaa hajuttoman poistoilman.

Ravintolan paloturvallisuuden varmistaminen alkaa korkealaatuisesta ilmanvaihtojärjestelmästä ja välineistä, jotka on suunniteltu riskit huomioiden. Vaikka palo on usein ihmisen aiheuttama, sen nopeaa leviämistä voidaan ehkäistä puhdistamalla rasva tehokkaasti ilmasta.

ETS NORD tarjoaa täydellisen ilmanvaihtojärjestelmän, joka täyttää keittiö- ja ravintolaympäristön vaatimukset.

Järjestelmän ytimessä on huuva, joka:

 • rajoittaa epäpuhtaan ilman leviämistä
 • erottelee rasvahiukkaset ilmasta
 • tuo raikasta ja puhdasta ilmaa sisätiloihin
 • on helppo puhdistaa, huoltaa ja asentaa.