© Tietoa Finland Oy

Jätkäsaaren Pollari

Helsinki

Kun Jätkäsaaren vanha tavara-satama-aluetta on rakennettu kantakaupungin jatkeeksi ja toimivaksi asuinalueeksi, on alueen hankkeissa korostunut asiakaslähtöisyys jo suunnittelupöydältä alkaen. Pollarin työmaan vastaavana mestarina toimi Hartelan Mikko Merve, joka kertoo, että Pollarissa on arjen sujuvuutta helpotettu sijoittelemalla irtaimistovarastot asuinkerroksiin. Ratkaisu lisäsi kuitenkin samalla palokuormaa, ja se oli suunnittelussa huomioitava erikseen.

Suunnitelmien päivityksestä huolimatta pystyimme ratkaisemaan eteen tulleita haasteita hyvässä yhteistyössä ETS NORDin kanssa, siitä heille suuret kiitokset, Hartelan Mikko Merve sanoo. Itselläni ei ollut aiempaa kokemusta ETS NORDin tuotteista, mutta työmaalla niihin on suuri luottamus, ja tuotteita pidetään korkealaatuisina. Tämän projektin kokemuksella voin lämpimästi suositella yhteistyötä ETS NORDin kanssa, Merve toteaa.

Juuri tarpeeseen soveltuva tuote löytyi ETS NORDilta.  – SEDM-L on CE-merkitty sälemallinen usean osaston savunhallintapelti, joka soveltuu erittäin hyvin tilanteisiin, joissa savunhallintapelliltä vaaditaan mahdollisimman pientä syvyysmittaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Pollarin kaltaiset asuinkerrostalot, joissa savunpoisto on toteutettu suoraan käytävältä savunpoistohormiin. Savunhallintapellin korkean paloluokituksen ja modulaarisen asennuksen ansiosta se soveltuu myös haastavampiin olosuhteisiin erinomaisesti, ETS NORDin tuotepäällikkö Oskari Mattila sanoo.

Kohteen tuotteet: