Recair-ilmankäsittelykoneiden aSAP-ratkaisulla energia- ja kustannustehokkuutta saneeraushankkeisiin

28.08.2023

Suomessa on paljon rakennuskantaa, joissa yksistään jo ilmanvaihtojärjestelmissä on erittäin suuri energiansäästöpotentiaali, jonka vuoksi kiinteistöjen omistajien tulisikin kartoittaa rakennuskantansa energiansäästöpotentiaali ilmankäsittelykoneiden osalta. 

Nykyiset energiatehokkuusvaatimukset ilmankäsittelykoneiden osalta astuivat voimaan vasta vuonna 2018. Ajassa ei tarvitse mennä kuin 15 vuotta taaksepäin, niin rakennusmääräystason vaatimukset ilmankäsittelykoneiden energiatehokkuuden osalta olivat hyvinkin vaatimattomat verrattuna tähän päivään.  

Olemassa olevien rakennusten ilmankäsittelykonesaneeraus yleensä ajoitetaan isomman remontin yhteyteen, jolloin säästöpotentiaalia hukataan joka vuosi. Tämä johtuu useissa tapauksissa siitä, että ilmankäsittelykoneiden saneeraus vaatii isoja rakennustöitä, jotta uudet koneet saadaan tuotua olemassa oleviin konehuoneisiin. ETS NORDin Recair-ilmankäsittelykoneiden aSAP-ratkaisun avulla taklataan tämä haaste helposti. Ilmankäsittelykone toimitetaan purettuina esivalmisteosina kohteen haalausaukkojen mukaisesti. Näin vältytään isoilta rakennustöiltä ja mahdollistetaan ilmankäsittelykonesaneeraus haastavissakin projekteissa, esimerkiksi rakennusperintölailla suojelluissa kohteissa. 

aSAP-ratkaisun suunnittelun lähtökohtana on jakaa ilmankäsittelykoneen jokainen toiminto-osa omaan konelohkoonsa, jonka myötä kone voidaan esivalmistaa tehtaalla mahdollisimman pitkälle. Lohkot, jotka eivät mahdu haalattavasta aukosta sisään suunnitellaan projektikohtaisesti aSAP-saneerauslohkoiksi. Tämä mahdollistaa isojen puhallin- ja äänenvaimenninkoteloiden, sekä roottori- ja levylämmönsiirrinkoteloiden haalauksen konehuoneeseen. 

Työmaalla kone kootaan joko valtuutettujen IV-asentajien tai ETS NORD Recairin asentajien toimesta. Paikan päällä prosessi käy helposti ja nopeasti pelkän ruuvinvääntimen avulla.  

 

 

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Jarkko Salo

Tuoteryhmäpäällikkö

Recair Palakoneet