NORDfire

Palonrajoittimet ja savunhallintapellit

NORDfire -tuoteryhmä koostuu palopelleistä ja palonrajoitinventtiileistä, joita käytetään osastoivissa seinä- tai kattorakenteissa estämään palon ja siitä aiheutuvien savukaasujen leviäminen rakennuksen sisällä. Tuoteryhmään kuuluu myös ETScontrol-palopeltien ohjaus – ja valvontajärjestelmä.

Saatavilla myös ATEX-malli räjähdysherkkiin kohteisiin sekä ydinteknisten turvaluokitusten edellyttämät palopellit. Lue lisää ATEX-luokituksesta Tukesin sivuilta.

Palonrajoittimet ovat CE-merkitty eurooppalaisen standardin EN 15650:2010 mukaan.