Tuotemerkintä: VRL d

VRL Laippaliitos

NORDroof

Rengaslaippa pitkittäisvalssattujen, kierresaumakanavien ja kanavaosien liittämiseen
Mitat 500 – 1600 mm